• 1

دستگاه قالب گیری فلاسک

  • Static Pressure Automatic Moulding Machine

    فشار قالب اتوماتیک

    قالب فشار استاتیک فنی اشاره به جریان هوا با هیدرولیک چند فشار پیستون فشار فن آوری تراکم ، با توجه به مشکل تراکم ، فقط می توانید هیدرولیک فشار چند پیستون فشرده سازی فشار یا جریان هوا و هیدرولیک فشار چند پیستون فشار را فشار دهید.
  • Air Multi- Piston Moulding Machine

    دستگاه قالب گیری چند پیستونی هوا

    دستگاه به طور کلی برای کارگاه ریخته گری ریخته گری ، خطوط تولید مکانیکی یا خطوط تولید نیمه مکانیکی و مناسب برای تولید دسته ای قالب قالب کوچک و صفحه تک حالت و جعبه تک ، جعبه بالا و جعبه پایین ساخته می شود. دستگاه میکروسئیسم بهار را اتخاذ می کند فشار دادن ساختار ، فشار دادن سیلندر به طور گسترده ، فشار قوی برای کیفیت قالب ، لوله پنوماتیک ساده ، کنترل آسان و راحتی مناسب است.