• 1

تولید

تولید

ما در کار دقیق هستیم ، کیفیت بالا و تولید مداوم را حفظ می کنیم. ما برای اطمینان از محصولات با کیفیت بالا ، از طریق مطالعه فشرده و آموزش مداوم برای بهبود کیفیت حرفه ای کارکنان ، تجهیزات پیشرفته CNC و تجهیزات بازرسی خریداری کردیم.

 استعدادها عنصر اصلی توسعه شرکت هستند ، رقابت بین شرکت رقابت استعدادها در تحلیل نهایی است. Sofiq Machinery از طریق معرفی و آموزش استعدادها برای ایجاد تیمی مستحکم با رقابت اصلی همیشه به مفهوم انسان گرا و راهنمای تکنیک پایبند است.